Profile Status
ACTIVE
Profiel info
Naam
Jisk Koopmans
Functie(s)
Managing Director ExportMatch-Holland
Over / Bio
Als Matchmaker faciliteert ExportMatch-Holland zakelijke contacten tussen exporteurs en Nederlandse bedrijven. Onze focus ligt op business-to-business en non-food.

Onze diensten bestaan onder andere uit: voorbereiding en assistentie voor marktverkenningen, marktonderzoek, product search, matchmaking (importeur, distributeur, agenten, etc), assistentie met opzetten van een dealernetwerk, opzetten van (verkoop)kantoor e.d.
Wij doen zelf geen verkoop of distributie van producten. Wij brengen exporteurs in contact met Nederlandse bedrijven. Daarnaast levert Jisk management support en project management.

Aansluitend aan de HLS heeft Jisk de kopcursus bedrijfskunde aan de HTS gevolgd. Na 13 jaar als export manager / hoofd export werkzaam te zijn geweest is Jisk via een Management-Buy-Out van Shell mede aandeelhouder geworden van PhytoNova, een bedrijf gespecialiseerd in veredeling, productie, verkoop en handel van uitgangsmateriaal van sierteeltgewassen. In 1997 is het belang in PhytoNova aan Royal van Zanten verkocht.

In de periode van 1997 tot 2001 is Jisk werkzaam geweest als project manager (integratie PhytoNova in Royal van Zanten en de nieuwbouw van van Staaveren) en directeur van Zanten-Middelburg.

Sinds 2001 is Jisk als interim manager betrokken geweest bij een gespecialiseerd glas/staal-constructiebedrijf, met als opdracht verdere professionalisering van het bedrijf, alsmede bij een medisch bedrijf voor het opzetten van een dealernetwerk en de verkoop van het bedrijf.

Sinds medio 2004 is Jisk daarnaast gestart met de activiteiten van ExportMatch-Holland.
Contact
Telefoonnummer werk
0252-232649
Email werk
j.koopmans@exportmatch-holland.nl
© Moonbird