Profile Status
ACTIVE
Profiel info
Naam
Egbert Jan Sonneveld
Functie(s)
Eigenaar Blonk Quality Ingredients S.L.
Over / Bio
Het Iberische Schiereiland kent het meest extreme klimaat van Europa. Erosie, verwoestijning en overstromingen zijn aan de orde van de dag met een sterk verarmde agrarische sector tot gevolg. Door de klimaatverandering en de crisis is dit alleen maar extremer geworden. De Spanjaarden en de Portugezen hebben de oplossingen zelf al jaren in huis. Sinds de Romeinen weten ze dat je deze extreme klimaatomstandigheden tegengaat door bos-, tuin-, en akkerbouw en ook extensieve veeteelt met elkaar te laten samenvloeien op dezelfde hectares. Op die manier krijg je namelijk de beste wijnen, olijfolie en Iberico hammen waar ze wereldberoemd mee zijn.

Blonk Quality Ingredients in Spanje houdt zich bezig met de teelt en commercie van toegevoegde waarde gewassen die een hoge voedingstechnische waarde hebben voor menselijke en dierlijke consumptie en ook voor de boeren en hun land. Hier moet gedacht worden aan oude granen, zaden en peulvruchten. Blonk vertegenwoordigt Planthealthcure in Spanje en Portugal. Een levende gezonde bodem is de belangrijkste factor om hoogwaardige, zeer smaakvolle producten te produceren en tevens om weerstand te bieden aan bovengenoemde zorgelijke ontwikkelingen op het platteland.

Blonk Spanje heeft met Transfer Consultancy in Barcelona een JV opgericht onder de naam Volterra Ecosystems. Tot op heden hadden we vooral EU gesubsidieerde projecten en Volterra heeft een begin gemaakt om boeren, landeigenaren en investeerders te adviseren op duurzame projecten waar agro-ecologie een belangrijk bestanddeel van is.
Contact
Email werk
egbert@blonk.es
© Moonbird