Doelstellingen Multi's

  • Het tot stand brengen van een gedachten- en ervaringsuitwisseling  tussen talentvolle zakenmensen die zich middels hun werk bezig houden met de export. Door het vernemen van andermans ervaringen beogen de leden de verworven kennis ten goede te kunnen benutten in hun eigen werkzaamheden, waardoor hun eigen prestaties of de prestaties c.q. resultaten van hun bedrijven (afdelingen) op een (nog) hoger peil gebracht kunnen worden.
  • Het opdoen van contacten die direct of indirect tot een beter resultaat (meer omzet) kunnen leiden.
  • Het verbreden van de eigen kennis door ook mee te kunnen kijken in de keuken van andere bedrijfstakken.
  • Door het organiseren van themabijeenkomsten kennis opdoen van zakelijke aspecten die men kan gebruiken bij de dagelijkse werkzaamheden.
© Moonbird